EXTRA STRONG MPT ODOR AWAY

 

Mimoriadne účinný odstraňovač pachov a osviežovač vzduchu

 

 

Skladom
Kód: 2110120
Značka: POLYMPT s.r.o.
7,90 € / ks
Kategória: BEZCHLÓROVÁ ÚPRAVA VODY POLY
Hmotnosť: 0.8 kg

MPT ODOR AWAY extra strong  

 • mimoriadne účinný odstraňovač pachov a osviežovač vzduchu.
 • Inovatívny vysokotlakový systém so silnou koncentrovanou biologickou citrusovou vôňou je zárukou dlhotrvajúceho príjemného osvieženia vzduchu.
 • Zvyčajne stačí jedno streknutie na 100 m³.
 • MPT ODOR AWAY extra strong neprekrýva , ale dlhodobo a trvalo eliminuje nepríjemné pachy z potravín, zvierat a iného organického pôvodu.
 • Má všestranné použitie v rôznych oblastiach: hotely , penzióny, gastronomické priestory, jedálne, športové centrá, šatne, verejné a sanitárne priestory, domovy dôchodcov , opatrovateľské zariadenia, patológia, pohrebníctvo, výrobne potravinárskych a mäsových výrobkov, spaľovne , skládky odpadov, chov zvierat , výroba lakov a farieb, osobné a obytné automobily , dopravné prostriedky .
 • Prakticky eliminuje akékoľvek nepríjemné pachy .

 

 Objem :

 • 600 ml

 

Návod na použitie:

 • Obsah nádoby pred použitím potrasením premiešajte.
 • Krátke asi 1 až 2 sekundové streknutie smerujte do stredu miestnosti .
 • Vonná látka sa pomaly rozptýli do priestoru.
 • V prípade ťažkých zápachov proces opakujte.

 


Horľavina Pozor

Nebezpečenstvo. Obsahuje: 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol, citrál, Helional, Citronellal, 2-Methyl-undekanal, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-karbaldehyd, 1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl) cyklohexén. H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/štátnych/medzinárodných predpisov.


 

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: