HAND SANITIZER dezinfekčný gél na ruky

Antibakteriálny gél na ruky s príjemnou vôňou

Variant
Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Zvoľte variant
Kód: 161/50M 161/200 161/0-5 161/1L 161/5L 161/10L Zvoľte variant
Značka: POLYMPT s.r.o.
2,20 € / ks 3,60 € / ks 7,20 € / ks 10,20 € / ks 46,80 € / ks 88,80 € / ks od 2,20 € / ks
Kategória: DEZINFEKCIA RÚK
Antibakteriálny dezinfekčný gél na ruky - kvapalný prípravok na hygienickú dezinfekciu rúk s baktericídnou účinnosťou, s príjemnou vôňou citrónovej trávy. Dezinfekčný gél na ruky sa používa neriedený, vtiera sa do suchých rúk, neoplachuje sa vodou. 

Hygienická dezinfekcia rúk
5 ml prípravku vtierať jednu minútu do suchých rúk až k zápästiu.
 

Horľavina

Pozor. H226 Horľavá kvapalina a pary. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: