KYROL TC - Bezchlórová dezinfekcia vody v bazéne, vo vírivke a swim spa.

Bezchlórová úprava a dezinfekcia vody vo vírivke, swim spa a bazéne.

Kyrol TC sa používa nielen na dezinfekciu vody vo vírivkách, swim spa a bazénoch, ale aj na dezinfekciu nádrží na pitnú vodu potrubí teplej úžitkovej vody, odpadovej vody, vody v priemysle, poľnohospodárstve, v chladiarenských vežiach atómových elektrární, vo vodných svetoch, hotelových a nemocničných komplexoch, ale aj na priestorovú plošnú a povrchovú dezinfekciu.


Bezchlórová úprava a dezinfekcia vody vo vírivke, swim spa a bazéne formou oxidácie vody produktom Kyrol TC ktorý tvorí najvyššiu koncentráciu účinnej zložky (oxidu chloričitého ClO2 ) na trhu je vo svete dlhodobo veľmi populárna.


Kyrol TC je roztok pripravený na použitie. Po pridaní do vody vytvára oxid chloričitý v najvyššej koncentrácii na trhu. Oxid chloričitý je náš aktívny komponent.
Aj napriek tomu, že obsahuje slovo chlór, nie je to chlór! V oxide chloričitom CIO2 je jeden atóm chlóru spojený s dvomi atómami kyslíka. Atóm chlóru pôsobí len ako nosič atómov kyslíka. Ak vo vode oxid chloričitý kontaktuje baktériu, tuk, močovinu atď., potom sa atómy kyslíka odpoja od atómu chlóru a oxidujú nečistoty. Zostávajúce atómy chlóru sa spoja s pôvodným atómom sodíka a vznikne chlorid sodný, teda bežná kuchynská soľ. Atóm chlóru v oxide chloričitom nereaguje s nečistotami. Reakcia vo vode je čisto len oxidácia kyslíkom. Preto môžeme povedať, že Kyrol TC zabezpečuje účinnú bezchlórovú úpravu a dezinfekciu vody vo vírivkách, swim spa a bazénoch.

 

Oxid chloričitý je to, čo poznáte.  Kyrol TC je to, čo potrebujete!

 


má oxidačný, baktericídny, algicídny, fungicídny a virucídny účinok.

je podstatne účinnejší voči baktériám, vírusom, riasam atď. ako chlór alebo bróm a        dezinfekčné prostriedky na báze chlóru alebo brómu.

eliminuje aj životu nebezpečnú baktériu Legionella pneumophila, ktorá spôsobuje smrteľnú chorobu s názvom legionárska choroba.

eliminuje a prispieva k bezpečnému a účinnému odfiltrovaniu železa a mangánu z vody.

oproti chlóru výrazne eliminuje produkciu bakteriálneho biofilmu, tvoriaceho sa hlavne v potrubí, vo filtroch či na stenách bazénov, ktorý je ideálnym miestom rozmnožovania baktérií.


pôsobí dlhodobo a celoplošne, a tak aj v tzv. mŕtvych bodoch bazéna nevzniká riziko sekundárnej možnosti rozmnožovania sa rôznych mikroorganizmov, ako je to napríklad pri ozóne, UV žiarení, ionizácií či ultrazvuku.

nevznikajú žiadne vedľajšie a zdraviu škodlivé zlúčeniny. Tie bývajú bežné pri používaní tekutého alebo plynného chlóru – monochloramín, dichloramín, trichloramín a podobne - nevzniká žiadny zdraviu škodlivý čí karcinogénny viazaný chlór.

 

Tekutý oxid chloričitý z produktu Kyrol TC oxidáciou – mokrým horením štiepi vo vode amoniak, moč, močovinu a iné aminozlúčeniny na bežne sa vyskytujúce látky ako oxid uhličitý, dusík a vodu.

Po aplikácií správnej dávky je voda krištáľovo čistá, nezapácha chlórom, karcinogénnymi chloramínmi, trihalometanmi, zdravotne je absolútne nezávadná.

Takto ošetrená voda nespôsobuje zápaly očných spojiviek, sliznice dýchacích ciest, svrbenie pokožky, rôzne podráždenia intímnych častí tela najmä u žien a podobne.

 

Spotreba je 7 – 15x nižšia ako spotreba bežne používaného chlóru.

 

• nie je potrebná čiastočná výmena vody v bazéne, pretože ako už bolo spomenuté, nevzniká viazaný chlór.

• dochádza tak k enormným úsporám nákladov, ktoré sú potrebné na vodu a energie na jej ohrev.

• celkové prevádzkové náklady o 10 - 20 % nižšie ako pri používaní chlóru.

• obsahuje tiež látky, ktoré čiastočne eliminujú vápnik, a teda spomaľujú vznik vodného kameňa. Šetria sa tak všetky technologické prvky systému bazénovej technológie. Prichádza tak k šetreniu nákladov spojených s ich údržbou či výmenou.

 

• aplikácia je veľmi jednoduchá, môže byť manuálna alebo plne automatizovaná.

 


Hlavné problémy, pri použití chlóru na úpravu a dezinfekciu vody vo vírivke, swim spa alebo bazéne:


A: Nedostatočná oxidácia

Atóm chlóru je nestabilný. Nevyhnutne potrebuje ďalší elektrón, aby sa stal chemicky stabilný. Chlór ako keby ukradne tento elektrón z baktérie či iných substancií, keď sa s nimi dostane do kontaktu. Toto zabíja baktérie, ale už nedokáže „spáliť“ a ďalej oxidovať a rozložiť aminokyseliny (tuky, oleje), močovinu a tak ďalej. Atóm chlóru vytvára s týmito substanciami zdraviu škodlivé chloramíny, halometany čím vzniká viazaný chlór. To je dôvod, prečo sa voda vo vírivkách, swim spa či bazénoch musí veľmi často vymieňať. Veľkou nevýhodou chlóru je, že síce môže zabíjať baktérie, ale na druhej strane nedokáže odstrániť biofilm ani aminokyseliny (tuky, oleje) a močovinu (pot a moč) z vody.


B: Problém kyseliny kyanurovej

Aby chlór pracoval dlhší čas (niekoľko dní), je viazaný na kyselinu kyanurovú. Táto kyselina viaže atómy chlóru a umožňuje chlóru reagovať pomaly. Chlór reaguje a použitú kyselinu kyanurovú necháva vo vode. Výsledkom toho je rastúca úroveň tejto kyseliny vo vode po každom použití chlóru. Táto následne spomaľuje budúcu účinnosť chlóru. Jediný spôsob, ako sa zbaviť tejto kyseliny, je výmena vody.


C: Problém vysokej hladiny pH

Transfer elektrónu z baktérie na atóm chlóru je elektrický proces. Vysoká hladina pH ohromne brzdí schopnosť elektrónu na prenos. Vzhľadom na fakt, že práve v priebehu prvých 4 až 6 týždňoch úroveň pH vody stúpa, účinnosť chlóru je silne znížená. Keď dosiahne pH 8, chlór dosiahne účinnosť len 30 percent, ktorú má, keď má voda pH 7. Tak musí byť množstvo chlóru strojnásobené, aby dosiahlo adekvátny výsledok, ktorý opäť výrazne zvyšuje narastajúce množstvo kyseliny kyanurovej.


D: Problém vysokej teploty a vírenia

Chlór nie je veľmi stabilný vo vode. Čím teplejšia voda, tým rýchlejšie sa množstvo chlóru vo vode stratí. Vstupovanie vzduchu cez trysky tiež vedie k znižovaniu množstva chlóru vo vode.


E: Chlór a pokožka

Je to tiež dôvod, prečo sa veľa ľudí po použití vírivky sprchuje. Pokúšajú sa zbaviť zápachu chlóru. Koža nasiakla chlórom má nepríjemné účinky. Koža je ľahko kyslá, jej pH je 5,5.

Tým narastá účinnosť chlóru. Ten zabíja baktérie v epiderme a tiež hypoderme.
Baktérie hrajú dôležitú rolu pre kožu ako najväčšieho vylučovacieho orgánu tela. Bez baktérií nie je možné ďalšie fungovanie. Keď sú tieto baktérie sústavne zabíjané chlórom, niekedy môže prísť k zastaveniu ich produkcie. Toto je príčina tzv. chlórovej alergie, ktorá spôsobuje svrbenie, škriabanie a škvrny na koži. U väčšiny ľudí sa táto alergia prejaví po 2 či 3 rokoch.

 


Rozdiely medzi chlórom a bezchlórovou dezinfekciou Kyrol TC


Ako pracuje KYROL TC – dokonalá zdraviu neškodiaca bezchlórová úprava a dezinfekcia vody vo vírivkách, swim spa a bazénoch?


Kyrol TC účinne zbavuje vírivky, swim spa a bazény biofilmu v potrubí.


Použitím chlóru je biofilm vo vode len veľmi málo rozpustený, pretože dochádza len k minimálnemu prieniku chlóru do vrstiev biofilmu.


Kyrol TC oxid chloričitý prenikne kompletne do všetkých vrstiev biofilmu a zničí ho veľmi dobre, zbavuje vodu zápachu.


Chlór: produkcia zápachu a chuti blokujúcich látok reakciou s fenolmi, amínami a riasami.


Kyrol TC dezodoračné vlastnosti sa nemenia, pretože fenoly, amíny ani riasy nie sú buď vôbec produkované alebo sa rozložia a transformujú.


Kyrol TC efektívne dezinfikuje bez závislosti na úrovni pH!


Chlór: dezinfekcia vody chlórom dobre pôsobí len na úrovni pH 7.


Kyrol TC dezinfekcia oxidom chloričitým pôsobí stabilne a nezávisle od úrovne pH vody vo vírivke, swim spa alebo bazéne.


Kyrol TC do maximálnej miery eliminuje produkciu karcinogénnych látok THM a AOX.

 

Chlór: vykazuje vysokú produkciu THM a AOX v dôsledku reakcie s obsahom organických látok vo vode.


Kyrol TC neprodukuje takmer žiadne THM vo vode a AOX len zanedbateľne.


Kyrol TC nespôsobuje žiadne podráždenie slizníc chloramínmi.


Chlór: spôsobuje chlorizáciu všetkých "amín" (aminokyselín – močovina, tuky, oleje, pot, kozmetika ... ) na karcinogénne, sliznice dráždiace a zápach spôsobujúce chloramíny.


Kyrol TC nemá žiadnu reakciu s primárnymi a sekundárnymi amínmi, a preto nespôsobuje žiadny proces tvorby chloramínov. Chloramíny produkované chlórom zničí Kyrol TC oxidáciou.


Kyrol TC má vynikajúce baktericídne a virucidné efekty.


Chlór: dobré baktericídne, ale zlé virucídne vlastnosti. So zvyšovaním úrovne pH vody vo vírivke, swim spa či bazéne nad pH 7, sa baktericídne efekty výrazne znižujú.

 

Kyrol TC veľmi dobré baktericidné aj virucídne vlastnosti. Na úrovni pH > 7.5 okolo 20-30 krát silnejšie dezinfekčné účinky než chlór.


Kyrol TC má efekt algicidu.


Chlór: len pri výraznej šokovej chlorizácii.


Kyrol TC permanentná dezinfekcia je zaistená v množstve menšom ako 0,02-0,5 mg/l.


Kyrol TC má výrazný efekt oxidácie.


Chlór: je silná oxidačná látka, ktorá oxiduje pomocou chlorizácie, čo ale spôsobuje okrem iných problémov chlórovej dezinfekcie vody vo vírivkách swim spa a bazénoch aj produkciu karcinogénnych látok THM, AOX.


Kyrol TC vykazuje až päťkrát vyššiu silu oxidácie ako chlór. K oxidácii dochádza pomocou prenosu kyslíka.


Kyrol TC je v teplej vode podstatne stabilnejší.


Chlór: pri teplote nad 30°C nastáva rýchly úbytok chlóru vo vírivke, swim spa alebo bazéne v dôsledku vysokej reaktivity.


Kyrol TC oxid chloričitý je dostatočne stabilný v uzavretých systémoch aj pri teplotách od 30 °C do 45 °C.


Kyrol TC minimalizuje výskyt korózie.

 

Chlór: vysoký pomer chloridov má vysoký potenciál pre vysokú rýchlosť korózie v oxidačnom procese.


Kyrol TC oxid chloričitý neobsahuje chloridy, čo znamená nižší výskyt korózie.


Kyrol TC nespôsobuje usadeniny a ľahko sa čistí.

 

Chlór: má horšie čistiace schopnosti vzhľadom k vzniku adhézie alebo chlórovaných substancií z vody. Zostáva v potrubí a prichádza k tvorbe usadenín.


Kyrol TC zvyšky v potrubí sú ľahko odstrániteľné prepláchnutím.

 

 

Príklady použitia a odporúčané dávkovanie

 

 

Čistenie odpadovej vody ............................................... 30 ml/m³ vody

Uzavreté chladiace systémy .......................................... 25 ml/m³ vody

Otvorené chladiace systémy ........................................ 40 ml/m³ vody

Úprava umývacej vody ................................................150 ml/m³ vody

Filtračné systémy .......................................................... 50 ml/m³ vody

Voda v bazénoch, vírivkách a jazierkach ........................ 5 ml/m³ vody

Rúry a nádrže ............................ ................................. 200 ml/m³ vody

Šoková dezinfekcia bazénového filtra .............................. 5 l/m³ vody vo filtri

 

Skutočná dávka bude závisieť od konkrétnych podmienok a stupňa kontaminácie.

 


Kyrol TC dodávame na trh vo viacerých typoch balenia.


1 kg v plastovej fľaši

3 kg bandaska 

5 kg bandaska

25 kg bandaska

240 kg kontajner

1200 kg kontajner

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nám bez váhania volajte na +421 917 707 554

alebo napíšte na info@spamarket.sk