Pipework cleaner 1 KG čistič potrubia víriviek

Prípravok na čistenie potrubných rozvodov víriviek

Cena a dostupnosť tovaru na vyžiadanie
Kód: EK5512201
Značka: Bayrol
14,50 € / ks

Pred výmenou vody vo vírivke použite Pipework cleaner na prečistenie potrubí

 

Použitie:

 • Použite 200g/m3 pred výmenou vody.

Výstražné upozornenia:

 • H314 Spôsobuje vážne popálenie pokožky a poškodenie očí.
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H412 Škodlivý pre vodný život s dlhotrvajúcim účinkom.
 • EUH031 Pri kontakte s kyselinou sa uvoľňuje toxický plyn.
 • EUH206 Pozor! Nepoužívať spoločne s inými výrobkami. Môže sa uvoľniť nebezpečný plyn (chlór).

Bezpečnostné pokyny:

 • P102 Držať mimo dosahu detí.
 • P260 Nevdychovať prach/dym/plyn/hmlu/výpary/sprej.
 • P302+P352 AK JE NA POKOŽKE: Dôkladne umyť množstvom mydla a vody.
 • P309+P311 Ak ste boli vystavení pôsobeniu výrobku alebo sa necítite dobre: Zavolajte do Toxikologického centra alebo lekára.
 • P405 Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 Obsah/obal zneškodňujte v autorizovanej zberni odpadov.
 • Nemiešať s inými chemikáliami.
 • Nepožívať.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: