Spa Pure účinne predchádza problémom ako je zakalenie alebo sfarbenie vody vo vašej vírivej vani.

Robí vodu krištáľovo čistú.

cca 2 dni
Kód: EK5537850
Značka: Bayrol
9,90 € / ks

4 x 35 g sáčkov na dezinfekciu vody vo vírivke

 

Spa Pure umožňuje účinne predchádzať problémom s vodou.

Poskytuje účinnú dezinfekciu a udržuje vodu krištáľovo čistú.

Spa Pure je možné použiť aj pri zakalenej vode.

Je možné použiť pri všetkých druhoch dezinfekcie.

 • Robí vodu krištáľovo čistou
 • Dodatková hygienická ochrana
 • Vrecúško s 1 dávkou pridajte priamo do vody

Dávkovanie:

 • Pridajte jeden sáčok priamo do vody pri zapnutom filtračnom čerpadle, najlepšie v inom čase, ako hlavný dezinfekčný prostriedok.
 • Po 15 minútach je vírivka opäť pripravená na používanie.
 • 1 sáčok na 1m3 vody raz za týždeň.

Popis

 • biely granulát
 • 100 g výrobku obsahuje 73,1 g troklozén sodný, dihydrát, 19 g peroxodisíranu sodného

 

Výstražné upozornenia:

 • H302 Škodlivý ak sa prehltne.
 • H315 Spôsobuje podráždenie pokožky.
 • H317 Môže spôsobiť alergickú reakciu na pokožke.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H334 Ak sa vdýchne, môže spôsobiť alergické alebo astmatické symptómy alebo problémy s dýchaním.
 • H335 Môže podráždiť dýchacie cesty.
 • H410 Veľmi toxický pre vodný život s dlhodobým účinkom.
 • EUH031 Pri styku s kyselinami sa uvoľňuje toxický plyn.
 • EUH206 Varovanie! Nepoužívať spoločne s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Bezpečnostné pokyny:

 • P102 Držať mimo dosahu detí.
 • P261 Predíďte vdýchnutiu prachu/dymu/plynu/hmly/pary/aerosólu
 • P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.  
 • P280 Použite ochranné rukavice/ochranu očí/ochranu tváre.
 • P302+P352 AK JE NA POKOŽKE: Zmyť veľkým množstvom mydla a vody.
 • P305+P351+P338 AK JE V OČIACH: Niekoľko minút opatrne oplachovať vodou.
 • Ak máte a dá sa to ľahko, vyberte kontaktné očné šošovky. Pokračujte v oplachovaní.
 • P309+P311 Ak ste boli vystavení pôsobeniu výrobku alebo sa necítite dobre: Zavolajte do Toxikologického centra alebo lekára.
 • P501 Obsah/obal zneškodňujte v autorizovanej zberni odpadov.
 • Držte mimo dosahu zdrojov ohňa, horľavých materiálov a ohňa.
 • Nepožívať.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie