MPT pH - mínus 1,60 kg

 

Prípravok na zníženie pH vody

10g pH mínus na 1m³ vody zníži hodnotu pH bazénovej vody o 0,1

 

 

 

Skladom
Kód: MPTPH-
9,50 € / ks
Kategória: ÚPRAVA VODY A DEZINFEKCIA
Hmotnosť: 1.8 kg

Prípravok na zníženie pH bazénovej vody

  • Ideálna hodnota pH vody v bazéne alebo vírivke je 7,0.
  • Pokiaľ pH vody opustí vymedzenú oblasť 6,8-7,2  dochádza k zníženiu účinnosti a zvýšeniu spotreby dezinfekčných prípravkov.
  • Pri nízkom pH (pH < 6,5) korodujú kovové časti a rýchlejšie blednú farby plastov a fólií v bazéne.
  • Pri vysokom pH (pH > 7,5) dochádza k zakaleniu vody a tvorbe rias.
  • Môže tiež dôjsť k podráždeniu očných spojiviek a pokožky.

Vlastnosti

  • Prípravok MPT pH minus je vo forme nažltlých perličiek, dobre rozpustných vo vode.
  • Vodný roztok prípravku pH mínus reaguje kyslo a preto sa s ním ľahko znižuje pH vody.

Dávkovanie 

  • Ako znížiť hodnotu pH v bazéne? 10g prípravku pH minus na 1m³ vody zníži hodnotu pH bazénovej vody o 0,1.
  • Odmerané množstvo prípravku dávkujte do nádoby s vodou, rozmiešajte a pridajte do bazénovej vody.
  • Dávkovanie vykonávajte pri zapnutej cirkulácii.

 

 Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku, prostriedok používajte bezpečne.

 


žieravina 

Nebezpečenstvo. Obsahuje: hydrogensíran sodný. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov.


 

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: